Vážení rodičia,

V týchto dňoch prebiehajú na školách zápisy do 1. ročníka. Ak dieťa nedosiahlo školskú zrelosť je potrebné do MŠ priniesť, doručiť tieto dokumenty:
 – písomný súhlas z CPP– teda výsledok z vyšetrenia školskej zrelosti s odporúčaním na „odklad“
písomný súhlas od pediatra
Suhlas-lekara-s-pokracovanim-plnenia-ppv
informovaný súhlas zákonného zástupcu- podpísané oboma rodičmi
Informovany-suhlas-s-pokracovanim-plnenia-povinneho-predprimarneho-vzdelavania
+ žiadosť o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.
Ziadost-pokracovanie-pokracovanie-predpr.-vzdelavania
Na základe týchto dokumentov Vám pani riaditeľlka MŠ Miloslavov vystaví Rozhodnutie o pokračovaní PPV , ktorého kópiu odovzdáte v ZŠ.