Vážení rodičia,
v súvislosti s rozhodnutím ministra školstva a v súčinnosti s rozhodnutím zriaďovateľa sa obnovuje prevádzka Materskej školy Miloslavov podľa kapacitných a personálnych možností od 1.6.2020.
Pokyn upravujúci podmienky materskej školy na obdobie od 1.6.2020 do konca šk.roka 2019/2020
Rozhodnutie ministra školstva