Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že prevádzka MŠ v budúcom týždni pokračuje v režime ako doteraz a to pre deti rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce ( obaja rodičia), t.j. pre nahlásené deti.
V pondelok prosím prineste priložené tlačivo: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti od 15.3.2021
Ďakujeme