Vážení rodičia,
od pondelka 19.4.2021 vláda SR a ÚVZ uvoľnila niektoré opatrenia (viď príloha). Preto už nebude potrebné nosenie rúška pre deti pri rannom schádzaní detí. Naďalej však platí, aby dieťa malo rúško v skrinke. Rodičom ostáva povinnosť nosenia respirátora, pedagogický pracovník má povolené nosenie rúška.
Ostatné podmienky platia tak ako doteraz, taktiež je potrebný platný negatívny test jedného rodiča na Covid 19 , ktorý spolu žije v spoločnej domácnosti a ktorý nie je starší ako 7 kalendárnych dní . Je potrebné priniesť: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 11a  a odovzdať pani učiteľke pri vstupe dieťaťa do triedy.
Príloha: Vyhlaska_175