Vážení rodičia,
kto má záujem o logopedické vyšetrenie svojho dieťaťa, môže si podať prihlášku, súhlas a čestné vyhlásenie ( viď prílohy) a odovzdať pani učiteľke na triede. Bližšie informácie nájdete v prílohách:

depistáž informácie
depistaz logoped_prihlaska a suhlas
cestne vyhlasenie SCSPP LOGaDYS