Vážení rodičia,
v prípade záujmu o logopedický skríning vyplnené dokumenty odovzdajte do konca mesiaca  pani učiteľkám na triede.
depistaz logoped_prihlaska a suhlas_Rovinka-2019 2020-2021
cestne vyhlasenie SCSPP LOGaDYS_2020-2021
depistáž infoleták (konečná verzia)2020-2021