Vážení rodičia,
dňa 23.11.2020 bude v Materskej škole Miloslavov (obidve časti) prebiehať počas dňa logopedická depistáž pre rodičom prihlásené deti.