Vážení rodičia,
dňa 17.10.2019 prebehne logopedická depistáž pre prihlásené deti z MŠ časť Miloslavov a pre prihlásené deti z MŠ časť Alžbetin Dvor, ktoré sa dňa 27.09.2019 pre chorobu nemohli zúčastniť logopedickej depistáže.