Vážení rodičia,

od 27.06.2022 do 28.06.2022 (vrátane),

v čase od 8:00 do 15:00 hod.,

v priestoroch materskej školy Miloslavov, Centrálna ulica 87/9, je možné prevziať Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ.

Rozhodnutie preberajú obaja zákonní zástupcovia s predložením občianskeho preukazu.

Ak obaja zákonní zástupcovia dieťaťa rozhodnutie obdržali do svojej elektronickej schránky zriadenej cez www.slovensko.sk, nie je potrebné dostaviť sa osobne.

Pokiaľ  nie je možné osobné prevzatie rozhodnutia jedného zo zákonných zástupcov, prosíme o vyplnenie písomného vyhlásenia, ktoré predloží zákonný zástupca pri preberaní rozhodnutia.
Písomné vyhlásenie

 

Ak rodič nemá elektronickú schránku aktivovanú a nepríde si rozhodnutie prevziať osobne, rozhodnutie obdrží poštou.

S pozdravom
 
Bc. M. Neupauerová, riaditeľka MŠ Miloslavov