Riaditeľka MŠ Miloslavov po súhlase so zriaďovateľom oznamuje , že v súvislosti s vysokou chorobnosťou detí aj zamestnancov, a súčasne vzhľadom na veľmi nepriaznivú epidemiologickú situáciu v MŠ Miloslavov, ktorá je zapríčinená šírením respiračného ochorenia vyvolaného ochorením Covid -19
mimoriadne prerušuje prevádzku MŠ od 3.2.2022 do 6.2.2022 (štvrtok, piatok) 

Opatrenie: Počas týchto dní prebehne kompletná dezinfekcia priestorov.

 Ďakujeme za pochopenie.