Vážení rodičia,

  po dohode s pani učiteľkou tanečnej výchovy sme sa rozhodli uskutočniť deň so súťažami (Deň rodiny) spojený s otvorenou hodinou a vystúpením detí z tanečného krúžku dňa 14.6.2019.
Ďakujeme za pochopenie
MŠ Miloslavov časť Alžbetin Dvor