Vážení rodičia,
krúžok Anglického jazyka sa začne 5.10. 2020 v pondelok.
V prípade, že máte ešte záujem o prihlásenie dieťaťa na krúžok, môžete tak urobiť cez aplikáciu- pokyny nájdete na stránke MŠ.