Vážení rodičia,
Vo štvrtok bude (vo všetkých budovách) v rámci zábavného dopoludnia  maľovanie na tvár pre deti MŠ, ktorú nám sprostredkoval pán Legindi. Touto cestou sa mu chceme poďakovať za nespočetné množstvo sponzorských darov a zabezpečenia akcií.
V piatok bude v MŠ prebiehať nácvik požiarneho poplachu. Prosíme rodičov, aby vysvetlili deťom, že ide iba o nácvik požiarnej situácie ( rýchlo, bezpečne a bez paniky vyjsť z budovy MŠ).
Ďakujeme za spoluprácu.