Veľkonočné ,,prázdniny“ v našej MŠ

Vážení rodičia,

v čase od 6.4.2023 (štvrtok) do 11.4.2023 (utorok vrátane) bude naša materská škola uzavretá.
Krásne veľkonočné sviatky Vám praje kolektív MŠ Miloslavov.

Oznámenie od CPP Senec k prijímaniu detí do 1. ročníka základnej školy

Postup pri prijímaní detí, ktoré neabsolvovali povinné predprimárne vzdelávanie do 1. ročníka základnej školy:

Výnimka:  deti, ktoré neabsolvovali povinné predprimárne vzdelávanie (a z rôznych dôvodov neboli doň zaradené) a časom sa ukáže, že tieto deti majú akcelerovaný vývin a ich rodičia majú záujem o ich zaškolenie do  1. ročníka, môžu byť zaradené do 1. ročníka základnej školy(aj bez toho, aby absolvovali povinné predprimárne vzdelávanie) len v prípade, že dieťa  absolvuje psychologické vyšetrenie školskej pripravenosti  a rodičia škole doložia správu zo psychologického vyšetrenia s odporúčaním zaradiť dieťa do 1. ročníka základnej školy a potvrdenie od lekára.

Tieto potvrdenia CPP však  vydá len po psychologickom vyšetrení dieťaťa a len do termínu 31.8. kalendárneho roka.

Prihlášku na vyšetrenie v CPP je potrebné podať už v tomto mesiaci – deti budú vyšetrené individuálne v CPP v Senci.

Platí však, že predprimárne vzdelávanie je povinné.

 

Predstavenie Mici a Mňau – zmena termínu

Vážení rodičia, milé deti,
detské predstavenie Mici a Mňau sa uskutoční v termíne:
MŠ Centrálna 28.2.2023
MŠ Lipový park a MŠ Bottova 1.3.2023

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Prerušená prevádzka MŠ od štvrtka 22.12.2022

Vážení rodičia!
Oznamujeme Vám, že na odporúčanie RÚVZ a po dohode so zriaďovateľom  pre vysokú chorobnosť detí a zamestnancov MŠ budú všetky  prevádzky MŠ mimoriadne prerušené ( zatvorené) od štvrtka 22.12.2022.
Prevádzka sa obnoví po vianočných prázdninách 9.1.2023

Vianočné besiedky – zrušené

Vážení rodičia,
z dôvodu veľkej chorobnosti detí a aj personálu musíme, žiaľ, vianočné besiedky vo všetkých prevádzkach zrušiť. Veľmi nás to mrzí, ale už niekoľko týždňov nás aj deti trápia choroby a preto sme nemohli nacvičovať program.
Ďakujeme za pochopenie

Zmena termínu Mikuláša pre MŠ Bottova ulica

Vážení rodičia, milé deti,
Mikuláš príde potešiť detičky z MŠ Bottova ulica 7.12.2022 doobeda.
Ostatné termíny ostávajú nezmenené.

Ďakujeme za pochopenie!

Vianočné prázdniny

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Materská škola Miloslavov  bude počas vianočných prázdnin zatvorená v dňoch od 23.12.2022 do 8.1.2023. Prevádzka sa v novom roku začne 9.1.2023 (pondelok).