Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov v MŠ Miloslavov

Informovaný súhlas – fotografia a video deti

Žiadosť o uplatnenie práv dotknutých osôb