• Dobrý ježko
  • Zber použitých batérií
  • Podpora spotreby mlieka v mš
  • Podpora pomáhajúcich profesií 3: NÁRODNÝ PROJEKT - POP 3