prevádzková doba v časti Alžbetin Dvor:     6:30 – 17.00
 prevádzková doba v časti Miloslavov:          6:30 – 17.00
(príchod detí ráno do 8.00 hod, poobede si môžete prísť pre deti od 15.00)

pani riaditeľka Materskej školy Miloslavov: Bc. Monika Neupauerová

učiteľky v časti Alžbetin Dvor v šk. roku 2021/2022:

1.TRIEDA – ZAJKOVIA

TRIEDNA UČITEĽKA: Gabika MOROVÁ

PANI UČITEĽKA: Lucia RIEGEL

 

2.TRIEDA – LIENKY

TRIEDNA UČITEĽKA: Silvia FRANEKOVÁ

PANI UČITEĽKA: Mgr. Ľudmila HORVÁTHOVÁ

 

3.TRIEDA – ŽABKY

TRIEDNA UČITEĽKA: Eva SOJKA HANESOVÁ

PANI UČITEĽKA: Mgr. Viktória MOTYKOVÁ

 

4.TRIEDA – SLNIEČKA

TRIEDNA UČITEĽKA: Emília KONDRÁTOVÁ

PANI UČITEĽKA: Monika ČERIOVÁ

 

5.TRIEDA – VČIELKY

PANI RIADITEĽKA: Bc. Monika NEUPAUEROVÁ

TRIEDNA UČITEĽKA: Bc. Zlata OTTMÁROVÁ

 

6.TRIEDA – SRDIEČKA

TRIEDNA UČITEĽKA: Mgr. Katarína HEGYIOVÁ

PANI UČITEĽKA: Monika AMBRÓZAIOVÁ

 

7.TRIEDA – RYBKY

TRIEDNA UČITEĽKA: Ing. Lenka WOLKEROVÁ

PANI UČITEĽKA: Mgr. Jana KRNÁČOVÁ

 

učiteľky v časti Miloslavov:

TRIEDA – SOVIČKY

TRIEDNA UČITEĽKA: Mgr. Zdenka MURÁŇOVÁ

PANI UČITEĽKA: Jana CHORVATOVIČ

 

TRIEDA – MRAVČEKY

PANI UČITEĽKA: Simona HOĽPITOVÁ

PANI UČITEĽKA: Ing. Vladimíra VARGOVÁ

 

TRIEDA – MACKOVIA

TRIEDNA UČITEĽKA: Jana BAKOŠOVÁ

PANI UČITEĽKA: Andrea MRVOVÁ

 

nepedagogický personál v časti Alžbetin Dvor:

Katarína LOMJANSKÁ

Veronika KROŠLÁKOVÁ

Rozália KASZOVÁ

nepedagogický personál v časti Miloslavov:

Patrycja BUČÍK

 

Školská jedáleň:

Vedúca jedálne: Veronika OLAŠÁKOVÁ

Hlavný kuchár: Martin VAJCIK

Pomocná sila ŠJ: Zuzana MATUSOVÁ

Pomocná sila ŠJ: Mária DOSEDELOVÁ

Pomocná sila ŠJ: Michaela GOLÁKOVÁ