prevádzková doba v časti Alžbetin Dvor:     6:30 – 17.00
 prevádzková doba v časti Miloslavov:          6:30 – 17.00
(príchod detí ráno do 8.00 hod, poobede si môžete prísť pre deti od 15.00)

Pani riaditeľka Materskej školy Miloslavov: Bc. Monika Neupauerová monika.neupauerova@msmiloslavov.sk

Učiteľky v časti Alžbetin Dvor v šk. roku 2023/2024:

1.TRIEDA – ZAJKOVIA

TRIEDNA UČITEĽKA: Mgr. Milota ŠIKEŤOVÁ   milota.siketova@msmiloslavov.sk
PANI UČITEĽKA: Bc. Lucia MACHOVÁ  lucia.machova@msmiloslavov.sk

2.TRIEDA – LIENKY

TRIEDNA UČITEĽKA: Ing. Vladimíra GAZÁREKOVÁ   vladimira.gazarekova@msmiloslavov.sk
PANI UČITEĽKA: Bc. Julka BARTOŠOVÁ  julka.bartosova@msmiloslavov.sk

3.TRIEDA – ŽABKY

TRIEDNA UČITEĽKA: Mgr. Veronika LÁZIKOVÁ     veronika.lazikova@msmiloslavov.sk
PANI UČITEĽKA: Elena SCHRONEROVÁ    elena.schronerova@msmiloslavov.sk

4.TRIEDA – SLNIEČKA

TRIEDNA UČITEĽKA: Emília KONDRÁTOVÁ    emilia.kondratova@msmiloslavov.sk
PANI UČITEĽKA:   Mgr. Bianka HADBAVNÁ     bianka.hadbavna@msmiloslavov.sk

5.TRIEDA – VČIELKY

TRIEDNA UČITEĽKA: Lucia RIEGEL       lucia.riegelova@msmiloslavov.sk
PANI UČITEĽKA: Bc. Zlata OTTMÁROVÁ     zlata.ottmarova@msmiloslavov.sk

6.TRIEDA – SRDIEČKA

TRIEDNA UČITEĽKA: Silvia FRANEKOVÁ    silvia.franekova@msmiloslavov.sk 
PANI UČITEĽKA: Mgr. Ľudmila HORVÁTHOVÁ   ludmila.horvathova@msmiloslavov.sk

7.TRIEDA – RYBKY

TRIEDNA UČITEĽKA: PhDr. Zuzana MIKULKOVÁ    zuzana.mikulkova@msmiloslavov.sk
PANI UČITEĽKA: Mgr. Jana KRNÁČOVÁ    jana.krnacova@msmiloslavov.sk

Učiteľky v časti Miloslavov:

1. TRIEDA – MRAVČEKY

TRIEDNA UČITEĽKA:  Mgr. Zdenka MURÁŇOVÁ     zdenka.muranova@msmiloslavov.sk
PANI UČITEĽKA: Bc. Katarína KARPINSKÁ          katarina.karpinska@msmiloslavov.sk

2. TRIEDA – SOVIČKY

TRIEDNA UČITEĽKA: Daniela REGENSBOGENOVÁ
PANI UČITEĽKA:  Andrea ŠARLINOVÁ

Učiteľky v MŠ časť Bottova ulica:

1. TRIEDA – MACKOVIA

TRIEDNA UČITEĽKA:  Jana BAKOŠOVÁ     jana.bakosova@msmiloslavov.sk
PANI UČITEĽKA: Andrea MRVOVÁ      andrea.mrvova@msmiloslavov.sk

2. TRIEDA – MAČIATKA

TRIEDNA UČITEĽKA:  Alžbeta AHMED   alzbeta.ahmed@msmiloslavov.sk
PANI UČITEĽKA: Ing. Lenka WOLKEROVÁ   lenka.wolkerova@msmiloslavov.sk

  1. TRIEDA – MYŠKY

TRIEDNA UČITEĽKA:  Bc. Simona ŽATECKÁ   simona.zatecka@msmiloslavov.sk
PANI UČITEĽKA: Mgr. Petra TONEV        petra.tonev@msmiloslavov.sk

4. TRIEDA – JEŽKOVIA

TRIEDNA UČITEĽKA:  Monika AMBRÓZAIOVÁ    monika.ambrozaiova@msmiloslavov.sk
PANI UČITEĽKA:  Mgr. Katarína HEGYIOVÁ    katarina.hegyiova@msmiloslavov.sk

nepedagogický personál v časti Alžbetin Dvor:
Rozália KASZOVÁ
Natalia SKACHKO
Ildiko BELAIOVÁ

nepedagogický personál v časti Miloslavov:
Jana REVAJOVÁ

nepedagogický personál v časti Bottova:
Denisa KUKANYIOVÁ
Veronika KROŠLÁKOVÁ
Katarína LOMJANSKÁ

Školská jedáleň (ŠJ):

Vedúca jedálne: Veronika OLAŠÁKOVÁ

Hlavný kuchár: Martin VAJCIK

Pomocná sila ŠJ: Zuzana MATUSOVÁ

Pomocná sila ŠJ: Mária DOSEDELOVÁ

Pomocná sila ŠJ: Michaela GOLÁKOVÁ