prevádzková doba v časti Alžbetin Dvor:     6:30 – 17.00
 prevádzková doba v časti Miloslavov:          6:30 – 17.00
(príchod detí ráno do 8.00 hod, poobede si môžete prísť pre deti od 15.00)

Pani riaditeľka Materskej školy Miloslavov: Bc. Monika Neupauerová monika.neupauerova@msmiloslavov.sk

Učiteľky v časti Alžbetin Dvor v šk. roku 2022/2023:

1.TRIEDA – ZAJKOVIA

TRIEDNA UČITEĽKA: Gabika MOROVÁ     gabriela.morova@msmiloslavov.sk
PANI UČITEĽKA: Lucia RIEGEL                     lucia.riegelova@msmiloslavov.sk

2.TRIEDA – LIENKY

TRIEDNA UČITEĽKA: Julka BARTOŠOVÁ
PANI UČITEĽKA: Ing. Vladimíra GAZÁREKOVÁ   vladimira.gazarekova@msmiloslavov.sk

3.TRIEDA – ŽABKY

TRIEDNA UČITEĽKA: Dáša JANÁTOVÁ
PANI UČITEĽKA: Mgr. art. Mária JANOŠKOVÁ   

4.TRIEDA – SLNIEČKA

TRIEDNA UČITEĽKA: Mgr. Bianka HADBAVNÁ
PANI UČITEĽKA: Emília KONDRÁTOVÁ              emilia.kondratova@msmiloslavov.sk

5.TRIEDA – VČIELKY

TRIEDNA UČITEĽKA: Bc. Zlata OTTMÁROVÁ         zlata.ottmarova@msmiloslavov.sk
PANI UČITEĽKA: Elena SCHRONEROVÁ

6.TRIEDA – SRDIEČKA

TRIEDNA UČITEĽKA:  Mgr. Ľudmila HORVÁTHOVÁ   ludmila.horvathova@msmiloslavov.sk
PANI UČITEĽKA: Silvia FRANEKOVÁ                                silvia.franekova@msmiloslavov.sk

7.TRIEDA – RYBKY

TRIEDNA UČITEĽKA:  Mgr. Jana KRNÁČOVÁ                       jana.krnacova@msmiloslavov.sk
PANI UČITEĽKA: PhDr. Zuzana MIKULKOVÁ

Učiteľky v časti Miloslavov:

TRIEDA – SOVIČKY

TRIEDNA UČITEĽKA:  Jana CHORVATOVIČ        jana.chorvatovic@msmiloslavov.sk
PANI UČITEĽKA:  Mgr. Zdenka MURÁŇOVÁ       zdenka.muranova@msmiloslavov.sk

TRIEDA – MRAVČEKY

TRIEDNA UČITEĽKA: Simona HOĽPITOVÁ        simona.holpitova@msmiloslavov.sk
PANI UČITEĽKA:  Helena BLAŽEKOVÁ

Učiteľky v MŠ časť Bottova ulica:

1. TRIEDA – MAČIATKA

TRIEDNA UČITEĽKA:  Ing. Lenka WOLKEROVÁ       
PANI UČITEĽKA: Alžbeta AHMED

2. TRIEDA – MYŠKY

TRIEDNA UČITEĽKA:  Bc. Erika MATÚŠKOVÁ
PANI UČITEĽKA: Bc. Simona ŽATECKÁ

  1. TRIEDA – JEŽKOVIA

TRIEDNA UČITEĽKA:  Mgr. Katarína HEGYIOVÁ    katarina.hegyiova@msmiloslavov.sk
PANI UČITEĽKA: Monika AMBRÓZAIOVÁ                 monika.ambrozaiova@msmiloslavov.sk

4. TRIEDA – MACKOVIA

TRIEDNA UČITEĽKA:  Andrea MRVOVÁ                andrea.mrvova@msmiloslavov.sk
PANI UČITEĽKA:  Jana BAKOŠOVÁ                        jana.bakosova@msmiloslavov.sk

nepedagogický personál v časti Alžbetin Dvor:
Rozália KASZOVÁ
Natalia SKACHKO
Ildiko BELAIOVÁ

nepedagogický personál v časti Miloslavov:
Katarína LOMJANSKÁ

nepedagogický personál v časti Bottova:
Denisa KUKANYIOVÁ
Veronika KROŠLÁKOVÁ
Jana REVAJOVÁ

Školská jedáleň (ŠJ):

Vedúca jedálne: Veronika OLAŠÁKOVÁ

Hlavný kuchár: Martin VAJCIK

Pomocná sila ŠJ: Zuzana MATUSOVÁ

Pomocná sila ŠJ: Mária DOSEDELOVÁ

Pomocná sila ŠJ: Michaela GOLÁKOVÁ