prevádzková doba v časti Alžbetin Dvor:     6:30 – 17.00
 prevádzková doba v časti Miloslavov:          6:30 – 17.00
(príchod detí ráno do 8.00 hod, poobede si môžete prísť pre deti od 15.00)

riaditeľka Materskej školy Miloslavov: Bc. Monika Neupauerová

učiteľky v časti Alžbetin Dvor v šk. roku 2020/2021:
1.trieda Zajkovia:  Monika Čeriová, Silvia Franeková
2. trieda Lienky:     Lucia Kučerová, Gabriela Morová
3. trieda Žabky:      Mgr. Monika Görözdösová, Slavka Michálková
4.trieda Slniečka:  Eva Sojka Hanesová, Emília Kondrátová
5. trieda Včielky:    Bc. Zlata Ottmárová, Bc. Monika Neupauerová,
6. trieda Srdiečka: Ing. Lenka Wolkerová, Mgr. Katarína Hegyiová
7. trieda Rybky:     Mgr. Jana Krnáčová, Monika Ambrózaiová

učiteľky v časti Miloslavov:
trieda  Mravčeky:   Andrea Mrvová, Jana Bakošová
trieda  Sovičky:      Mgr. Zdenka Muráňová, Jana Chorvatovič

nepedagogický personál v časti Alžbetin Dvor:
Katarína Lomjanská, Veronika Krošláková, Veronika Poncerová

nepedagogický personál v časti Miloslavov:
Rozália Kaszová, Patrycja Bučík

Školská jedáleň:
Vedúca jedálne: Veronika Olašáková
Hlavný kuchár: Martin Vajcik
Pomocná sila ŠJ: Zuzana Matusová
Pomocná sila ŠJ: Mária Dosedelová
Pomocná sila ŠJ: Michaela Goláková