prevádzková doba v časti Alžbetin Dvor:     6:30 – 17.00
 prevádzková doba v časti Miloslavov:          6:30 – 17.00
(príchod detí ráno do 8.00 hod, poobede si môžete prísť pre deti od 15.00)

Pani riaditeľka Materskej školy Miloslavov: Bc. Monika Neupauerová

Učiteľky v časti Alžbetin Dvor v šk. roku 2021/2022:

1.TRIEDA – ZAJKOVIA

TRIEDNA UČITEĽKA: Gabika MOROVÁ     gabriela.morova@msmiloslavov.sk

PANI UČITEĽKA: Lucia RIEGEL                     lucia.riegelova@msmiloslavov.sk

 

2.TRIEDA – LIENKY

TRIEDNA UČITEĽKA: Silvia FRANEKOVÁ      silvia.franekova@msmiloslavov.sk

PANI UČITEĽKA: Mgr. Ľudmila HORVÁTHOVÁ  ludmila.horvathova@msmiloslavov.sk

 

3.TRIEDA – ŽABKY

TRIEDNA UČITEĽKA: Eva SOJKA HANESOVÁ    eva.hanesova@msmiloslavov.sk

PANI UČITEĽKA: Dáša Janátová    

 

4.TRIEDA – SLNIEČKA

TRIEDNA UČITEĽKA: Emília KONDRÁTOVÁ  emilia.kondratova@msmiloslavov.sk

PANI UČITEĽKA: Monika ČERIOVÁ   monika.ceriova@msmiloslavov.sk

 

5.TRIEDA – VČIELKY

PANI RIADITEĽKA: Bc. Monika NEUPAUEROVÁ  monika.neupauerova@msmiloslavov.sk

TRIEDNA UČITEĽKA: Bc. Zlata OTTMÁROVÁ  zlata.ottmarova@msmiloslavov.sk

 

6.TRIEDA – SRDIEČKA

TRIEDNA UČITEĽKA: Mgr. Katarína HEGYIOVÁ  katarina.hegyiova@msmiloslavov.sk

PANI UČITEĽKA: Monika AMBRÓZAIOVÁ  monika.ambrozaiova@msmiloslavov.sk

 

7.TRIEDA – RYBKY

TRIEDNA UČITEĽKA: Ing. Lenka WOLKEROVÁ  lenka.wolkerova@msmiloslavov.sk

PANI UČITEĽKA: Mgr. Jana KRNÁČOVÁ  jana.krnacova@msmiloslavov.sk

 

Učiteľky v časti Miloslavov:

TRIEDA – SOVIČKY

TRIEDNA UČITEĽKA: Mgr. Zdenka MURÁŇOVÁ  zdenka.muranova@msmiloslavov.sk

PANI UČITEĽKA: Jana CHORVATOVIČ  jana.chorvatovic@msmiloslavov.sk

 

TRIEDA – MRAVČEKY

PANI UČITEĽKA: Simona HOĽPITOVÁ  simona.holpitova@msmiloslavov.sk

PANI UČITEĽKA: Ing. Vladimíra Gazáreková vladimira.gazarekova@msmiloslavov.sk

 

TRIEDA – MACKOVIA

TRIEDNA UČITEĽKA: Jana BAKOŠOVÁ  jana.bakosova@msmiloslavov.sk

PANI UČITEĽKA: Andrea MRVOVÁ   andrea.mrvova@msmiloslavov.sk

 

Učiteľky v MŠ Bottova ulica:

TRIEDA – JEŽKOVIA

TRIEDNA UČITEĽKA: Alžbeta AHMED

PANI UČITEĽKA: Helena BLAŽEKOVÁ

 

nepedagogický personál v časti Alžbetin Dvor:

Katarína LOMJANSKÁ

Veronika KROŠLÁKOVÁ

Rozália KASZOVÁ

Nataliia SKACHKO

nepedagogický personál v časti Miloslavov:

Patrycja BUČÍK

Denisa KUKANYIOVÁ

 

Školská jedáleň:

Vedúca jedálne: Veronika OLAŠÁKOVÁ

Hlavný kuchár: Martin VAJCIK

Pomocná sila ŠJ: Zuzana MATUSOVÁ

Pomocná sila ŠJ: Mária DOSEDELOVÁ

Pomocná sila ŠJ: Michaela GOLÁKOVÁ