prevádzková doba v časti Alžbetin Dvor:     6:30 – 17.00
 prevádzková doba v časti Miloslavov:          6:30 – 17.00
(príchod detí ráno do 8.00 hod, poobede si môžete prísť pre deti od 15.00)

riaditeľka Materskej školy Miloslavov: Bc. Monika Neupauerová

učiteľky v časti Alžbetin Dvor v šk. roku 2019/2020:
1.trieda Zajkovia:   Silvia Franeková, Mgr. Monika Görözdösová
2. trieda Lienky:     Gabriela Morová, Lucia Kučerová
3. trieda Žabky:      Monika Čeriová
4.trieda Slniečka:   Emília Kondrátová, Eva Sojka Hanesová
5. trieda Srdiečka: Ing. Lenka Wolkerová, Mgr. Katarína Hegyiová
6. trieda Včielky:    Bc. Monika Neupauerová, Bc. Zlata Ottmárová
7. trieda Rybky:     Mgr. Jana Krnáčová, Monika Ambrózaiová

učiteľky v časti Miloslavov:
trieda  Mravčeky:   Andrea Mrvová, Jana Bakošová
trieda  Sovičky:      Mgr. Zdenka Muráňová, Jana Chorvatovič

nepedagogický personál v časti Alžbetin Dvor: 

Katarína Lomjanská, Veronika Krošláková, Veronika Poncerová

nepedagogický personál v časti Miloslavov:

Katarína Talajková, Rozália Kaszová

Školská jedáleň:
Vedúca jedálne: Veronika Olašáková
Hlavný kuchár: Martin Vajcik
Pomocná sila ŠJ: Zuzana Matusová
Pomocná sila ŠJ: Mária Dosedelová
Pomocná sila ŠJ: Michaela Goláková