Adresa:
Materská škola Miloslavov
Centrálna ulica 87/9
90042 Miloslavov – Alžbetin Dvor

Telefónne čísla MŠ:
0907 711 831 (slúži na odhlásenie zo stravovania)

časť Alžbetin Dvor: 
t. č. 02/ 45 987 225
0907 711 844

časť Miloslavov:
0907 711 845

časť Miloslavov Kultúrny dom:
0918 963 727

časť Bottova ulica:
0908 939 553

emailová adresa materskej školy:
msmiloslavov@gmail.com

emailová adresa školskej jedálne:
sj@miloslavov.sk

pani riaditeľka Bc. Monika Neupauerová:
monika.neupauerova@msmiloslavov.sk