Krúžky 2019/2020

  • Tanečná
  • Angličtina
  • Kreatívne dielničky
  • Spevácky krúžok - neotvára sa v školskom roku 2019/2020

Tanečný krúžok prebieha vo vašej materskej škole pre prihlásené deti.

Informácie o angličtine v materskej škole v časti Alžbetin Dvor v prílohe: ad

Informácie o angličtine v materskej škole v časti Miloslavov v prílohe: Miloslava

Kreatívne dielničky prebiehajú v materskej škole v časti Alžbetin Dvor pre prihlásené deti.