Informovany_suhlas_pokracovanie_v_plneni_povinneho predpr. vzdelavania_