Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 1.septembra 2023