Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti od 31.1.2022