Darujte prosím 2% z dane

Vaše peniaze Vašim deťom.

Rozhodujte o svojich peniazoch, nenechajte ich štátu.

Pomoc deťom pri MŠ Miloslavov dá vaše peniaze vašim deťom.

2 % z vašich daní použite pre deti.

Postup krokov a podrobnejšie informácie nájdete aj na webovej stránke www.rozhodni.sk

2 % sú naše peniaze, ktoré sa inak stratia z nášho dohľadu v štátnom rozpočte. Dvomi papiermi máme možnosť ovplyvniť to, na čo budú použité. Urobme dva kroky pre dve percentá.

Tlačivá potrebné pre Daňový úrad:
1. Potvrdenie o zaplatení dane (vydá Vám ho zamestnávateľ)
2. Vyhlásenie: Pomoc detom pri MS Miloslavov_vyhlasenie 2% dane 2022

Ďakujeme!

 

Názov združenia: Pomoc deťom pri MŠ Miloslavov

Miloslavov 87

 900 42 Miloslavov

Slovenská republika

IČO: 30858135

Právna forma:Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.)