Zápis detí na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov do MŠ Miloslavov na školský rok 2022/2023 prebieha iba v dňoch:
od 2.5.2022 do 6.5.2022 

Žiadosti zasielané v inom termíne nebudú zaradené do zápisu detí na školský rok 2022/2023. 

Žiadame Vás, aby ste si pozorne prečítali informácie v prílohe:   Zápis detí do MŠ Miloslavov na šk. rok 22_23

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Ďakujeme