platby z účtu 21-22

pokladňa 21-22

vyúčtovanie príspevkov 21-22