Vážení rodičia,

v našej materskej škole bude prebiehať vyšetrenie školskej zrelosti s pani psychologičkou z Pedagogicko – psychologickej poradne v Senci. Prosím rodičov, ktorí majú o vyšetrenie školskej zrelosti záujem, aby vyplnili prihlášku a odovzdali ju pani učiteľkám v triede najneskôr do 28.02.2018.
Presný termín vyšetrenia Vám oznámime emailom.