Vážení rodičia,
v našej materskej škole bude prebiehať vyšetrenie školskej zrelosti pre prihlásené deti. Nakoľko bol veľký záujem o toto vyšetrenie, termíny nám CPPPaP rozdelilo na 5 dní a poradie detí si bude určovať pani psychologička. Jedná sa o tieto dni:
22.3., 23.3., 30. 3., 31.3., a 4.4.2022.