Podrobnejšie informácie v prílohe:

VK_MS_ucitel_2022