Tento týždeň prebiehal v našej škôlke program: Týždeň ovocia. Deti mohli nielen vidieť, ale aj ochutnať rôzne druhy ovocia.

Ďakujeme rodičom za ovocie, ktoré nachystali svojim deťom a nepedagogickému personálu za krásnu prípravu ovocia pre detičky počas celého týždňa.