Výlet Zajkovia, Lienky, Žabky, Včielky, Sovičky, Mravčeky 16.6.2022