Triedy: Zajkovia, Lienky, Žabky, Slniečka: VÝLET_Z+L+Ž+S

Triedy: Srdiečka, Rybky: VÝLET_R+SR