platby z účtu 19-20

pokladňa 19-20

vyúčtovanie zrpš19-20