Vážení rodičia,
v Materskej škole Miloslavov (MŠ) platia aj naďalej tieto opatrenia a odporúčania, prosíme o ich dodržiavanie:

  • povinné prekrytie dýchacích ciest respirátorom pri vstupe do areálu MŠ
  • pri vstupe do budovy si prosíme vydezinfikujte ruky
  • nezdržiavajte sa na chodbách alebo v šatni
  • všetky náležitosti odporúčame riešiť elektronicky
  • návštevy MŠ sú povolené len po súhlase pani riaditeľky MŠ
  • prosíme rodičov, aby nenosili do MŠ choré deti ( patrí sem akýkoľvek príznak alebo podozrenie na akékoľvek ochorenie)
  •  informujte MŠ ak sa u Vás vyskytne ochorenie na COVID-19
  • ak je Vaše dieťa neprítomné v MŠ po dobu troch dní vrátane víkendov a sviatkov je potrebné odovzdať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti                       Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu!