PRERUŠENÁ PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

Dňa 26.6.2020 (piatok) bude naša MŠ ZATVORENÁ

z dôvodu prerušenia dodávky pitnej vody z verejného vodovodu.

PRERUŠENÁ PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY