Riaditeľstvo Materskej školy Miloslavov, Centrálna ulica 87/9, 900 42 Miloslavov oznamuje zákonným zástupcom, že v súlade s § 59, ods. 4 Zákona č. 245/2008 Z. z. (Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) predlžuje termín na zápis detí do Materskej školy do 31.5.2023.

Ostatné podmienky zápisu zostávajú nezmenené. Nájdete ich na tomto linku: https://www.miloslavov.sk/aktuality/zapis-deti-do-materskej-skoly-miloslavov-skolsky-rok-2023-2024-termin-od-2-5-2023-7-5-2023/