Bližšie informácie v priloženom súbore:
Oznam o povinnom zápise detí do ZŠ