Organizácia  chodu MŠ v čase od 11.1.do 18.1.2021:

Prevádzka MŠ je nezmenená a teda od 6:30 do 17:00,
deti budú rozdelené do 2 tried len v časti AD (Alžbetin Dvor), to znamená, že deti z časti Miloslava, treba priniesť do časti AD, 
otvorené budú triedy Slniečka a Rybky. V triede Slniečka budú deti z tried: Lienky, Žabky,Slniečka, Včielky, Mravčeky a Sovičky- spolu 13 detí, v triede Rybky budú deti z tried: Zajkovia, Srdiečka a Rybky- spolu 12 detí. 
Pani učiteľky sa budú striedať.
Prosím nezabudnite priniesť potvrdenie o bezinfekčnosti.
Stravu máte nahlásenú, takže v prípade neprítomnosti dieťaťa si ju už musíte odhlásiť obvyklým spôsobom.