Vážení rodičia,
pozorne si prečítajte nové podmienky materskej školy uvedené v prílohe:
Pokyn upravujúci podmienky materskej školy na obdobie od 1.6.2020 do konca šk.roka 2019/2020

Ďalšie prílohy:
Príloha č. 2 – Vyhlásenie
Príloha č. 6 – Prehlásenie
Rozhodnutie ministra školstva