Aj naša Materská škola Miloslavov sa v pondelok 20. novembra v čase 10.00 – 11.00 zapojí do desiateho ročníka Slovensko – Českej akcie – Bubnujeme, aby bolo detí lepšie počuť. Spoločne budeme bubnovať, pretože ticho deti pred násilím neochráni. Myšlienkou tohto podujatia je symbolicky upozorniť  na dôležitosť ochrany detí pred násilím a jej prevenciu.