1. Je potrebné priniesť tlačivo: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 11/a a odovzdať ho pani učiteľke v triede.

2. Ak je dieťa neprítomné v MŠ tri a viac dní vrátane víkendov, je potrebné priniesť tlačivo: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa 

3. Ostatné opatrenia sú tiež v platnosti.

Ďakujeme za pochopenie.