Podmienky nástupu dieťaťa do MŠ od 22.3.2021:

 1. Podmienkou nástupu dieťaťa je platný negatívny test jedného rodiča na Covid 19 , ktorý spolu žije v spoločnej domácnosti a ktorý nie je starší ako 7 kalendárnych dní ( resp. 14 podľa covid automatu).
  Je potrebné priniesť: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti od 15.3.2021 a odovzdať pani učiteľke pri vstupe dieťaťa do triedy.
 2. Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s COVID pozitívnou osobou nemôže navštevovať MŠ. Povinná karanténa je 14 dní. Prosím, oznámte nám túto skutočnosť.
 3. Do priestorov MŠ je možné vstúpiť len s respirátorom FFP2 .
 4. Vzhľadom k tomu, že sa rozširujú rôzne mutácie ochorenia,  je deťom odporúčané nosenie rúška v interiéri. Rodičia zabezpečia dieťaťu 2 rezervné rúška, ktoré mu uložia do skrinky a zodpovedajú za ich hygienu.
 5. Je prísny zákaz nosiť choré dieťa do MŠ ( dieťa, ktoré má respiračné problémy- kašeľ, nádcha, zvýšená teplota, ako aj hnačka, zvracanie, vyrážky a pod.)
 6. Rodič sa v šatni MŠ pri preberaní a odovzdaní dieťaťa zdržuje minimálny čas /max 10 min./
 7. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré je neprítomné v MŠ tri a viac dní vrátane víkendov a sviatkov, predloží pri návrate dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa
 8. Prosíme rodičov detí, ktorí nedajú dieťa do MŠ, aby odhlásili dieťa zo stravy u vedúcej jedálne čo najskôr. 
 9. Je v záujme rodičov, aby sami zvážili situáciu s vývojom ochorenia Covid -19 a rozhodli sa o obnovení dochádzky detí do MŠ za uvedených podmienok.
Ďakujeme za pochopenie