Je potrebné priniesť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a odovzdať ho pani učiteľke: Bezinfekčnosť
7 dňový test zákonného zástupcu už nie je potrebný.
Naďalej platí povinnosť nosenia rúška/ respirátora pre zákonného zástupcu pri vstupe do priestorov MŠ.
Rodič sa v šatni MŠ pri preberaní a odovzdaní dieťaťa zdržuje minimálny čas /max 10 min./
Pravidlá pre školy – vysvetlivky: Pravidlá pre školy-vysvetlivky