Ostávajú tie isté ako od 3.5.2021 až do odvolania.
Vždy v pondelok je potrebné priniesť Vyhlásenie o bezinfekčnosti.