Ďakujeme pánovi Štefanovi Legindimu, trieda Sovičky, za sponzorský dar – Mikuláša, ktorý prichystal deťom v materskej škole pekné zážitky, sladké balíčky a chutné jabĺčka.
ĎAKUJEME!