Ďakujeme všetkým rodičom a deťom, ktorí sa zapojili do projektu – Zbierame použité batérie so Šmudlom a týmto podporili našu Materskú školu. Za separáciu a zber použitých batérií Materská škola získava odmenu, v súčasnosti finančnú podporu, nakoľko divadelné predstavenie ako odmena sa nemôže realizovať kvôli protiepidemickým opatreniam.
MŠ Miloslavov