Uzavretá MŠ Miloslavov aj naďalej od 16.3.2020 do 29.3.2020

Vážení rodičia,
na základe zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov zo dňa 13.3.2020 a nariadeniu vlády Slovenskej republiky v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky,
bude Materská škola Miloslavov uzavretá (prerušená prevádzka MŠ Miloslavov) aj naďalej od 16.3.2020 do 29.3.2020.

 

Zápis detí do MŠ Miloslavov – zmena spôsobu podania prihlášky

Vážení rodičia,
termín zápisu detí do MŠ Miloslavov na šk. rok 2020/2021 zostáva nezmenený, avšak Vaše žiadosti je potrebné poslať poštou na adresu Obecného úradu Miloslavov. Upozorňujeme Vás, že iba riadne vyplnená prihláška bude akceptovaná.

 

Zmena – zápis detí do 1.ročníka ZŠ Miloslavov

Vážení rodičia predškolákov,

vzhľadom na vzniknutú situáciu sa ruší termín zápisu do 1. ročníka ZŠ , ktorý mal byť dňa 4. apríla 2020.

Na web stránke  školy nasaskolamiloslavov.edupage.org môžete už od dnes prihlasovať Vaše dieťa, ktoré spĺňa podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky formou elektronickej prihlášky. Všetky bližšie informácie nájdete na spomínanej web stránke. Upozornenie –  dátum podania elektronickej prihlášky vôbec neovplyvňuje prijatie dieťaťa do ZŠ.

O termíne náhradného zápisu Vás bude ZŠ Miloslavov vopred  informovať.

Usmernenia v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID – 19

Vážení rodičia,
v prílohe preposielame nariadenie a usmernenie obce v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia Covid-19. Dňa 9.3.2020 o 9:00 hod. zasadal Krízový štáb obce Miloslavov, ktorý prijal prvotné bezpečnostné opatrenia. Jedným z nich je, že z okamžitou platnosťou sa zatvára prevádzka základnej školy, materskej školy a školskej jedálne pri MŠ od 10.3.2020 do 16.3.2020 vrátane, t.j. 5 pracovných dní. 
Zároveň Vás chceme informovať, že všetky akcie MŠ sú zatiaľ zrušené, ruší sa aj rodičovské združenie pre predškolákov a nebude prebiehať ani žiadna krúžková činnosť od externých lektorov . Tieto opatrenia sú zatiaľ nariadené do konca marca 2020. V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme informovať.

Príbeh jedného rytiera 3.3.2020

3.3.2020 (UTOROK) ZÁBAVNO – VZDELÁVACIE PREDSTAVENIE „PRÍBEH JEDNÉHO RYTIERA“ V NAŠEJ MŠ Pomocou zábavno – vzdelávacieho predstavenie sa prenesieme do veku rytierov a princezien. Priamo medzi nás príde rytier Gaston so svojou hradnou pani Helen, aby naučili deti ako sa kedysi žilo na hrade i v podhradí. Dozvieme sa ako sa ľudia v tých dobách hrali a zabávali, no aj to aké mali povinnosti. Spolu si zaspievame, zatancujeme, naučíme sa množstvo zaujímavých vecí a taktiež sa pokúsime ubrániť hrad proti zlému rytierovi Alfonzovi.

Karneval 3.2.2020

Všetkým deťom na známosť sa dáva,
že sa v našej škôlke chystá nevídaná sláva.
Nech si na tú oslavu- krásavci aj krásky,
prichystajú dopredu na KARNEVAL masky.
Karneval sa konať bude 3. februára
a prídu aj super klauni a bude aj KLAUNIÁDA .
Do masiek sa už v šatni prezliecť môžete
a celé doobedie sa v nich zabávať budete.