Rozlúčka s pani učiteľkou Naďkou

Dňa 14.11.2020 nás navždy opustila naša drahá pani učiteľka Nadežda Šarközyová.

Spomíname s láskou.

 

 

 

 

 

 

Adresy starých rodičov

Vážení rodičia, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vyrábame s deťmi pohľadnice pre starých rodičov a pre dôchodcov z obce, ktorí nemajú príbuzných. Nielen v októbri, ale po celý rok sa snažíme viesť deti k úcte starším, nakoľko sa celkovo v spoločnosti vytráca sociálne cítenie. Pri tejto príležitosti Vás prosíme o spoluprácu tým, že prinesiete adresu starých rodičov. Každé dieťa vyrobí v triede jednu pohľadnicu, ktorú spoločne s učiteľkou pošlú poštou a pre druhých starých rodičov vyrobíte pohľadnicu spolu s deťmi vy. Adresu prosíme priniesť učiteľkám v triede (neposielať ju e-mailom).
adresy_st_rodicov

Týždeň ovocia a týždeň zeleniny

Od 28.9. do 2.10.2020 TÝŽDEŇ OVOCIA v našej škôlke máme a tak Vám to milí rodičia na známosť dávame, aby ste o tom informáciu mali a svojmu dieťatku (aspoň) 1 kus ovocia do triedy prichystali. Ovocie nebude v škôlke na hranie, ale na poznávanie a ochutnávanie.
A aby sme v škôlke boli silní a zdraví, na ďalší týždeň bude zas TÝŽDEŇ ZELENINY. V tom čase (5.10.-9.10.) detičkám do triedy zeleninku dajte a nezabudnite na to, hneď ako tento oznam dočítate.
tyzden_ ovocia_a_zeleniny