Akcie v MŠ za mesiac december 2020

Do poslednej chvíle sme čakali, či do našej Materskej školy zavíta tento rok Mikuláš vzhľadom k náročnému obdobiu, ktoré poznačilo celý svet. Našťastie, Mikuláš 04.12. prišiel osobne a naše deti potešil svojou návštevou a rozdal im pekné balíčky. Deti Mikuláša s radosťou privítali a zarecitovali mu pekné básničky.

Vo štvrtok 17.12. a v piatok 18.12. sa deti zabavili na pred prázdninovom vianočnom posedení vo svojich triedach, rozlúčili sa so starým rokom a potešili sa z nových darčekov, ktoré našli pod stromčekom.

Od pondelka 21.12. majú deti z MŠ Miloslavov prázdniny a po prázdninách nastúpia opäť do Materskej školy v pondelok 11.01.2021.
Prajeme im krásne prázdniny, nech si oddýchnu v kruhu svojej rodiny.

 

Poďakovanie za zber batérií

Ďakujeme všetkým rodičom a deťom, ktorí sa zapojili do projektu – Zbierame použité batérie so Šmudlom a týmto podporili našu Materskú školu. Za separáciu a zber použitých batérií Materská škola získava odmenu, v súčasnosti finančnú podporu, nakoľko divadelné predstavenie ako odmena sa nemôže realizovať kvôli protiepidemickým opatreniam.
MŠ Miloslavov

Rozlúčka s pani učiteľkou Naďkou

Dňa 14.11.2020 nás navždy opustila naša drahá pani učiteľka Nadežda Šarközyová.

Spomíname s láskou.