Nástup detí v novom školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia, milé deti,
prázdniny sa pomaly blížia ku koncu a my sa tešíme na Vás vo štvrtok 2.9.2021 v našej materskej škole.
Vítame aj nových škôlkarov a prinášame Vám zopár základných informácii :
Prevádzková doba MŠ Miloslavov je 6.30 – 17.00 hod.
Príchod detí je od 6.30 do 8.00 hod.
Pre dieťa si môžete prísť od 15.00 do 17.00, (resp. okolo 12.00 po dohode s pani učiteľkou.)
Každé dieťa má svoju skrinku v šatni označenú menom a priezviskom, prezuje sa, v skrinke si necháva náhradné oblečenie.

Zákonný zástupca odovzdáva dieťa vo svojej triede pani učiteľke, pri prvom nástupe v novom školskom roku a v prípade ak je neprítomné v MŠ tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) podpísané Vyhlásenie o bezpríznakovosti:
Vyhlásenie o bezpríznakovosti
a taktiež treba odovzdať v prvý deň Zápisný lístok pre Školskú jedáleň:

Zápisný lístok pre rok 2021-2022

a prefotený preukaz poistenca
(preukaz poistenca platí pre nové detičky a v prípade zmeny zdravotnej poisťovne)

Nakoľko každé dieťa reaguje na proces adaptácie inak, pedagóg môže navrhnúť skrátenie pobytu dieťaťa v materskej škole.

Čo bude škôlkar potrebovať v MŠ:

  • Pyžamo
  • Prezuvky
  • Hygienické potreby – 2x ročne: krabicu hygienických vreckoviek, podložky do postieľky (po dohode s pani učiteľkou),         hrebeň
  • Náhradné oblečenie do skrinky

„ Označ mi to mamka prosím mojim menom „

 

Prostredníctvom emailu dostanete nasledovné dokumenty, ktoré treba vyplniť a odovzdať triednym učiteľkám:

  • evidenčný lístok (obdržíte v MŠ)
  • splnomocnenie o prebratí dieťaťa inou osobou
  • adaptačný hárok
  • informovaný súhlas

 

Protiepidemické opatrenia v šk. roku 2021/2022

Vážení rodičia,

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Školský semafor 2021_2022

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia.Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

 

Letné prázdniny (26.07.2021 – 01.09.2021)

Vážení rodičia, milé deti,
prajeme Vám krásne a veselé leto!
Deťom, ktoré už pôjdu do školy želáme v budúcom školskom roku veľa úspechov.
Škôlkari, uvidíme sa znova po prázdninách 02.09.2021 v novom školskom roku.
V prípade zmien, ktoré by vyplynuli z pandemickej situácie, Vás budeme informovať.

Kolektív MŠ Miloslavov

SLNIEČKO

Poďakovanie

Ďakujeme mamičke pani Ogurčákovej z triedy Srdiečka za spoločenskú hru, ktorú získala pre MŠ za svoju iniciatívu v akcii ,,mačka vo vreci“.
Ďakujeme!
MŠ Miloslavov

 

 

Nástup detí do MŠ od 31.5.2021

Vyhlásenie o bezinfekčnosti je potrebné priniesť iba v prípade, ak dieťa nebolo prítomné v MŠ tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov).

Medzinárodný Deň Detí

3.6.2021 (štvrtok) oslávime v našej MŠ Medzinárodný Deň Detí.

 Skvelú zábavu rozprúdia

FUNNY A ZAJKO JOJO!!!

 O pitný režim, občerstvenie a sladkú odmenu bude samozrejme postarané tiež.

 Rodičov poprosíme, aby detičkám obliekli športové oblečenie i športovú obuv (a do skriniek určite pribalili aj náhradné oblečenie).

Podmienky nástupu detí v MŠ od 3.5.2021

Je potrebné priniesť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a odovzdať ho pani učiteľke: Bezinfekčnosť
7 dňový test zákonného zástupcu už nie je potrebný.
Naďalej platí povinnosť nosenia rúška/ respirátora pre zákonného zástupcu pri vstupe do priestorov MŠ.
Rodič sa v šatni MŠ pri preberaní a odovzdaní dieťaťa zdržuje minimálny čas /max 10 min./
Pravidlá pre školy – vysvetlivky: Pravidlá pre školy-vysvetlivky