SVӒTOMARTINSKÝ LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD

Lampion zahradní s diodou 20cm bílý - MojeParty.cz

MILÍ RODIČIA, DŇA 9.11.2023 (ŠTVRTOK)

ORGANIZUJE NAŠA MŠ LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD.

ZRAZ BUDE PRED BUDOVOU MŠ NA BOTTOVEJ ULICI O 17:00 HODINE.

SPOLOČNE SA VYBERIEME NA PRECHÁDZKU S LAMPÁŠIKMI PO TRASE: MŠ BOTTOVA → LESNÁ ULICA → PARKOVÁ ULICA → CENTRÁLNA ULICA → ŠPORTOVÁ ULICA → ŠPORTOVÝ AREÁL

Z BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV VÁS PROSÍME , ABY STE SI OBLIEKLI REFLEXNÉ VESTY (PRINESTE ICH AJ DEŤOM).

CIEĽOM SPRIEVODU BUDE ŠPORTOVÉ IHRISKO ALŽBETIN DVOR, KDE BUDE PRE DETI PRIPRAVENÁ MALÁ ODMENA A ČAJ.

PS1: AKCIA SA USKUTOČNÍ LEN V PRÍPADE PEKNÉHO POČASIA!!!

PS2: TÁTO AKCIA JE DOBROBOĽNÁ AKCIA = RODIČ + DIEŤA, TAKŽE RODIČIA SI SVOJE DETI VYZDVIHNÚ Z MŠ NAJNESKÔR DO 16:45, LAMPIÓN PRE DIEŤA ZABEZPEČUJÚ RODIČIA, A TIEŽ PLATÍ, ŽE ZA BEZPEČNOSŤ SVOJHO DIEŤAŤA ZODPOVEDAJÚ RODIČIA!!!

Divadelné predstavenie – Sen jedného duba

BÁBKOVÉ DIVADLO BABADLO

PRÍDE DO NAŠEJ MŠ 17.10.2023 (UTOROK) S  PREDSTAVENÍM „Sen jedného duba“

 Divadlo Babadlo nám ponúkne pútavý príbeh jedného duba na motívy rozprávky H.Ch. Andersena – interaktívne predstavenie s environmentálnou  tematikou.

Týždeň zeleniny a ovocia

Ovocie a zelenina lieči

Od 9.10. do 13.10.2023

TÝŽDEŇ ZELENINY v našej škôlke máme

a tak Vám to milí rodičia na známosť dávame,

aby ste o tom informáciu mali

a svojmu dieťatku (aspoň)1 kus zeleniny do triedy prichystali.

Zeleninka nebude v škôlke na hranie,

ale na poznávanie a ochutnávanie.

A nech sa nás hnusné bacily nezmocnia,

na ďalší týždeň bude TÝŽDEŇ OVOCIA.

V tom čase (16.10.-20.10.) detičkám do triedy ovocie dajte

a nezabudnite na to prosíme

(hneď ako tento oznam dočítate).

Pozvánka na Rodičovské združenie

POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Pozývame rodičov detí z tried: Mravčeky a Sovičky na RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční dňa 19.9.2023 (utorok) o 17:00 hodine v MŠ – Miloslavov, Lipový park 193/1– na školskom dvore.

Pozývame rodičov detí z tried: Mackovia, Ježkovia, Myšky a Mačiatka na RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční dňa 20.9.2022 (streda) o 17:00 hodine v MŠ – Bottova ulica– na školskom dvore.

Pozývame rodičov detí z tried: Zajkovia, Lienky, Žabky, Srdiečka, Slniečka, Včielky a Rybky na RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční dňa 21.9.2023 (štvrtok) o 17:00 hodine v MŠ – Alžbetin Dvor, Centrálna ulica 87/9  – na školskom dvore. 

Nástup detí v novom školskom roku 2023/2024

Nástup detí v novom školskom roku 2023/2024

Na známosť sa všetkým dáva,
celkom nová čerstvá správa:
otvára sa naša škôlka,
vstúpte do nej všetci zvonka!

Vážení rodičia, milé deti,
prázdniny sa pomaly blížia ku koncu a my sa tešíme na Vás v pondelok  4.9.2023 v našej materskej škole (MŠ).
Vítame aj nových škôlkarov a prinášame Vám zopár základných informácii :

Prevádzková doba MŠ Miloslavov je od 6.30 do 17.00 hod.
Príchod detí do MŠ je od 6.30 do 8.00 hod.
Pre dieťa si môžete prísť od 15.00 do 17.00, (resp. okolo 12.00 – oznámte pani učiteľke).

Každé dieťa má svoju skrinku v šatni označenú menom a priezviskom kde sa prezuje.

Obuv na prezutie musí byť bezpečná s pevnou pätou.

Čo si treba nachystať do skrinky:

 • náhradné oblečenie – ponožky, spodnú bielizeň aspoň 3 kusy, tepláky, tričko
 • Hygienické potreby – 2x ročne: krabicu hygienických vreckoviek, podložky do postieľky (po dohode s pani učiteľkou), hrebeň, resp. kefu na vlasy
 • papuče – deťom nedávajte žiadne šľapky, ani crocsy. Z bezpečnostného hľadiska by mali mať papučky, v ktorých majú pevnú pätu.
 • pyžamo – prosíme označte menom dieťaťa na štítku
 • V prípade teplého počasia šiltovku alebo klobúčik.
 • Tašku alebo sáčok pre prípad nehody ( aby mala kde p. učiteľka zabaliť zašpinené oblečenie).

Zákonný zástupca odovzdáva dieťa vo svojej pridelenej triede pani učiteľke.

Pridelenú triedu ako aj mená učiteliek nájdete pri hlavnom vchode a pri vstupe do triedy.

 

Čo by som mal vedieť, aby som bol šikovný škôlkar? 

 • vedieť sa zahrať s novými kamarátmi
 • pýtať sa na WC
 • obliecť a vyzliecť si jednoduché oblečenie
 • obuť a vyzuť sa
 • poznať svoje veci
 • jesť správne s lyžičkou
 • napiť sa z pohára

 

Ak to nebudem vedieť, pani učiteľky mi pomôžu!

Nakoľko každé dieťa reaguje na proces adaptácie inak, pedagóg môže navrhnúť skrátenie pobytu dieťaťa v materskej škole.

 

Čo urobíš ty, mamka, ocko?

V škôlke dostanete nasledovné dokumenty, ktoré treba vyplniť a odovzdať triednym učiteľkám:

 • evidenčný lístok
 • splnomocnenie o prebratí dieťaťa inou osobou
 • adaptačný hárok

„Mamka, ocko, nezabudnite mi priniesť prefotený preukaz poistenca! “

NA SLOVÍČKO RODIČIA

Niekoľko rád, ako zvládnuť prvý deň v škôlke:

 1. Rozprávajte sa so mnou doma o tom, aké to v škôlke je a čo všetko sa tam robí.
 2. Nájdite si prosím na mňa v týchto dňoch dostatočné množstvo času.
 3. Keď pôjdem do triedy sám/a, pekne sa so mnou rozlúčte, ale buďte rozhodní a sebaistí. Nepreťahujte spoločné lúčenie. Verte, že v škôlke mi bude super a všetko zvládnem.
 4. Nikdy neutekajte odo mňa bez rozlúčky, vždy musím vedieť, že odchádzate.
 5. Splňte svoje sľuby a vždy mi povedzte, kedy po mňa prídete, tieto časy vždy dodržte. ( nesľubujte, čo nejde splniť)
 6. Dôverujte pani učiteľke, pokiaľ sa s Vami zrovna nemôže porozprávať, nevzdávajte to. Verte, že má plné ruky práce a že si na Vás určite rada urobí čas za chvíľu alebo na druhý deň.
 7. Snažte sa dodržať odporučenia od pani učiteliek rámci adaptácie a i keď sa spočiatku bude zdať, že je adaptácia naozaj zložitá, nevzdávajte sa, aj ja sa moc snažím.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom na šk. rok 2023/24

Vážení rodičia, preposielame informácie k dotácii na budúci školský rok, jedná sa o prihlásenie na  obdobie od 1.9.2023 do 31.12.2023 (viď Usmernenie v prílohe).

MŠ – dotácia vo výške 1,40 Eur  na deň, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho programu a odoberie obed:

 a.) pre deti v poslednom ročníku ak rodič, alebo  fyzická osoba alebo zariadenie, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu písomne požiada o dotáciu ( žiadosť v prílohe ). V prípade detí z UA prosím napísať, že ide o dieťa z Ukrajiny.

b.) deti okrem detí v poslednom ročníku ( mladšie deti_  2-5) ak žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima _ treba doložiť doklad

Žiadosti na dotáciu je potrebné odovzdať na OÚ p. Skákalovej na adresu:
Obecný úrad Miloslavov
Eva Skákalová
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov

Prílohy:
Usmernenie

Žiadosť

Predĺženie termínu na zápis do Materskej školy Miloslavov

Riaditeľstvo Materskej školy Miloslavov, Centrálna ulica 87/9, 900 42 Miloslavov oznamuje zákonným zástupcom, že v súlade s § 59, ods. 4 Zákona č. 245/2008 Z. z. (Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) predlžuje termín na zápis detí do Materskej školy do 31.5.2023.

Ostatné podmienky zápisu zostávajú nezmenené. Nájdete ich na tomto linku: https://www.miloslavov.sk/aktuality/zapis-deti-do-materskej-skoly-miloslavov-skolsky-rok-2023-2024-termin-od-2-5-2023-7-5-2023/

Zápis detí do MŠ Miloslavov na šk. rok 2023/2024

Zápis detí do MŠ Miloslavov na školský rok 2023/2024

Riaditeľstvo Materskej školy Miloslavov, Centrálna ulica 87/9, 90042 Miloslavov oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do materskej školy prebieha v dňoch:  

              od 2.5.2023 do 7.5.2023

Podľa § 59 odst. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) sa deti  do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú zákonný zástupca predloží spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní. (Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy.)

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Spôsob podávania žiadostí:

 • osobne do podateľne alebo poštovej schránky Obecného úradu Miloslavov,
 • poštou alebo kuriérom na adresu podateľne Obecného úradu Miloslavov:

Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov,

 • elektronicky – prostredníctvom: slovensko.sk *Materská škola Miloslavov (E0007279876)
 1. a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy* alebo
 2. b) elektronického dokumentu, ktorý  je  autorizovaný  kvalifikovaným  elektronickým podpisom.

Formulár žiadosti je k dispozícii na:  https://www.msmiloslavov.sk/dokumenty/

 

Dôležité

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať) alebo

vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením (príloha č. 1).

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy (príloha č. 2).

 

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023 (vrátane) je predprimárne vzdelávanie povinné.

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. augusta 2023 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky, od 1. septembra 2023 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie. Ak sa ale rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rozhodne, že jeho dieťa bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie v inej materskej škole, ako je tá, ktorú navštevuje pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa do novej materskej školy musí požiadať a k žiadosti musí priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. V prípade, že týmto dieťaťom je dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), priloží rodič k žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku

Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2023, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. O to, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2023 je rodič povinný požiadať najneskôr 31. augusta 2023.

Dôležité

S účinnosťou od 1. septembra 2023, ak bude schválená novela školského zákona,nebude možné zaradiť ako dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie žiadne dieťa, ktoré nedovŕši piaty rok veku do 31. augusta 2023.

 

Spádová materská škola

Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Spádovými materskými školami sú len materské školy zriadené obcou/mestom. „Spádovosť“ sa netýka ani cirkevných ani súkromných materských škôl a ani materských škôl zriadených regionálnymi úradmi školskej správy.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási.

 

Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe:

 • písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,
 • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
 • informovaného súhlasu zákonného zástupcu (podpísaného obidvomi zákonnými zástupcami).

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľ materskej školy vydá bezodkladne po predložení písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a  dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu

 

Dôležité

Žiadne dieťa, ani dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nesmie mať vydané rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dva-krát.

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

Ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia ani po výzve riaditeľa materskej školy nepredloží všetky tri doklady, alebo jeden z dokumentov bude nesúhlasný, riaditeľ materskej školy nevydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania[1].

 

Dôležité

V školskom roku 2023/2024 budú deťmi pokračujúcimi v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte aj deti, ktoré v školskom roku 2022/2023 plnili povinné predprimárne vzdelávanie pred piatym rokom veku a to v prípade, ak:

– nedosiahnu školskú spôsobilosť a nemôžu byť výnimočne prijaté na základné vzdelávanie podľa § 60 ods. 1 školského zákona alebo

– ich rodičia sa rozhodli nepožiadať o výnimočné prijatie na základné vzdelávanie podľa § 60 ods. 1 školského zákona.

Takéto deti môžu v školskom roku 2023/2024 pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania len ak ich zákonný zástupca najneskôr do 31. augusta 2023 (vrátane) predloží materskej škole:

– písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,

– písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

– informovaný súhlas zákonného zástupcu (podpísaný obidvomi zákonnými zástupcami).

Až po predložení týchto troch dokladov riaditeľ materskej školy takýmto deťom vydá rozhodnutie o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ Miloslavov                 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

 • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, tzn. ktoré do 31.8.2023 dovŕšia 5 rokov          a to prednostne zo spádovej oblasti MŠ.
 • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, tzn. ktoré do 31.8.2023 dovŕšia 5 rokov           a nie sú zo spádovej oblasti MŠ.
 • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, tzn. ktoré dovŕšili 6 rokov. Riaditeľstvu MŠ je potrebné doložiť náležitú dokumentáciu.
 • deti, ktoré nedovŕšili do 31. 08. 2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2023/2024 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej obci.

Ostatné podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

 • v prípade zvýšeného záujmu sa bude prihliadať na trvalý pobyt dieťaťa a oboch rodičov v obci Miloslavov. V prípade samoživiteľov to bude trvalý pobyt zákonného zástupcu, ktorému je dieťa zverené do starostlivosti.
 • osobitný zreteľ, t.j. deti zamestnancov MŠ, ZŠ a OÚ
 • podľa veku: –  deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,

–  deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,

–  deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

 

Všetky informácie nájdete aj na webovej stránke MŠ www.msmiloslavov.sk

Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ písomne do 30.6.2023.

PRÍLOHY:
PRÍLOHA č.1 Čestné vyhlásenie

PRÍLOHA č.2 Písomné vyhlásenie

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ