Logopedická depistáž

Vážení rodičia,

dňa 27.09.2019 bude v Materskej škole Miloslavov (obidve časti) počas dňa prebiehať bezplatná logopedická depistáž, ktorej sa zúčastnia iba Vami prihlásené deti. Rodičia, ktorí majú záujem, aby sa ich dieťa zúčastnilo logopedickej depistáže, sú povinní priniesť pani učiteľkám na triede Prihlášku, Súhlas s vyšetrením a Čestné vyhlásenie pre zber údajov, (uvedené v prílohách):

depistaz logoped_prihlaska a suhlas_Rovinka-2019

cestne vyhlasenie SCSPP LOGaDYS_final

Tlačivá nájdete na tejto webovej stránke aj v časti: Dokumenty a tlačivá na stiahnutie (sú to dve prílohy – Logopedická depistáž – čestné vyhlásenie, Logopedická depistáž Prihláška a súhlas).

Ďakujeme

Začiatok školského roka 2019/2020

Vážení rodičia a milé deti!

Dňa 2.9.2019 (pondelok) sa začína nový školský rok 2019/2020. Prinášame Vám zopár základných informácií.

Prevádzka MŠ začína od 6.30 hod. a trvá do 17.00 hod. Dieťa je potrebné priviesť do 8.00 hod., aby neskorší príchod nenarušoval režim dňa, po ôsmej hodine sa budova zamyká. Pre dieťa chodí rodič, alebo jeho zákonný zástupca. Ak rodič poverí inú osobu k vyzdvihnutiu dieťaťa, musí mať podpísané splnomocnenie.  Pre dieťa si môžete prísť o 12.00 hod. po dohode s učiteľkou, alebo od 15.00 do 17.00 hod.

Menný zoznam žiakov a zaradenie do tried bude vyvesený pri vstupe do budovy, čísla a názvy tried sú označené.

Dieťa pri nástupe do MŠ potrebuje:

– prezúvky

– pyžamo

– náhradné oblečenie do skrinky vrátane spodného prádla a ponožiek

– papierové vreckovky (v krabičke)

– hrebeň alebo kefu na česanie vlasov (deti, ktoré majú dlhšie vlasy)

– prefotený zdravotný preukaz poistenca u nových detí, alebo ak ste počas prázdnin zmenili dieťaťu zdravotnú poisťovňu

Každé dieťa má pridelenú skrinku vo vstupnej časti budovy alebo na chodbe, na skrinkách sú mená. Veci nechajte dieťaťu v skrinke (prefotený zdravotný preukaz poistenca odovzdajte pani učiteľke), pri skrinke sa dieťa prezuje. Potom dieťa odprevadí rodič do triedy, kde si dieťa prevezme pani učiteľka. Neprítomnosť dieťaťa je potrebné nahlásiť na telefónnom čísle príslušnej MŠ, zo stravy sa dieťa musí odhlásiť na telefónnom čísle jedálne alebo emailom jedálne (učiteľ nezodpovedá za neodhlásenú stravu).

Teší sa na Vás kolektív MŠ Miloslavov !

Telefónne čísla:

časť Alžbetin Dvor: 
02/ 45 987 225
0907 711 844 (slúži na odhlásenie dochádzky)
0907 711 831 (slúži na odhlásenie zo stravovania) 

časť Miloslavov:
0907 711 845 (slúži na odhlásenie dochádzky)
0907 711 831 (slúži na odhlásenie zo stravovania)


emailová adresa školskej jedálne: sj@miloslavov.sk (ak je to možné, prosíme, uprednostnite túto formu odhlasovania)

 

 

Letné prázdniny

Milé deti,

prajeme Vám krásne letné prázdniny od 15.07. 2019 do 01.09. 2019, nech sú plné zážitkov a oddychu.

Tešíme sa na Vás 02.09.2019 v novom školskom roku 2019/2020.

Kolektív MŠ Miloslavov

 

Výlet MŠ časť Miloslavov

VÝLET MŠ Miloslavov

20. 6. 2019 2019 (štvrtok)

ORGANIZÁCIA:

 Príchod detí do MŠ o 7:30 hod.

 Deti budú v tento deň odhlásené zo stravy (desiata, obed, olovrant), a preto žiadame rodičov, aby deťom zabalili desiatu. Nedávajte deťom prosím žiadne sladkosti.

 Pitný režim zabezpečí MŠ.

 Deťom prosíme obuť PEVNÚ OBUV, NIE CROCSY,   ŠĽAPKY!!! , natrieť opaľovacím krémom, prípadne nastriekať repelentom.

 Príchod detí bude okolo 13:00 h. Naobedujú sa v MŠ.
Obed budú mať deti zabezpečený – pizza.

 Vzhľadom k tomu, že deti budú v ten deň unavené, prosíme o vyzdvihnutie medzi 14:30-15:00h.
VÝLET MŠ Miloslavov ZOO

Mamine dlane

Materská škola Miloslavov – trieda Sovičky a Mravčeky  sa v máji zúčastnili  na vernisáži detských prác s témou „Mamine dlane“ v MŠ Hrdličkova 17, na Kramároch v Bratislave. Vernisáž organizovala Spoločnosť pre predškolskú výchovu, región Bratislava. Ďakujeme pani učiteľkám a deťom, ktoré reprezentovali Materskú školu Miloslavov.


Deň rodiny MŠ časť Alžbetin Dvor

Rodičia naši milí, 14.6.2019 (piatok) oslávime spolu DEŇ RODINY. O 15:30 hod. sa na škôlkárskom dvore stretneme, tanečné vystúpenie Vašich detí si pozrieme a o 16-tej so zábavnými súťažami začneme. Podávať sa malé občerstvenie určite bude, nepohrdneme však ani koláčikom čo doma upečiete v kľude :D. TEŠÍME SA NA VÁS!!! PS: Prosíme rodičov, ktorí sa akcie zúčastniť nemôžu či nechcú, aby si svoje deti vyzdvihli do 16-tej hodiny v zbernej triede MŠ. Ďakujeme za pochopenie.
DEŇ RODINY

 

Zelený certifikát pre MŠ Miloslavov

Materská škola Miloslavov získala Zelený certifikát za zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovania elektroodpadu a prenosných batérií a akumulátorov v roku 2018, prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov SEWA, a.s., čím bola splnená povinnosť podľa platnej legislatívy v Slovenskej republike.
Ďakujeme rodičom a deťom, ktorí sa zúčastnili tejto akcie.

 

Výtvarná súťaž

Materská škola Miloslavov – trieda Slniečka sa v máji zúčastnila 3. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže KLNKA-KLNKA 2019  na tému:  Voda, vodička.
Získala čestné uznanie. Ďakujeme pani učiteľkám a deťom, ktoré reprezentovali Materskú školu Miloslavov. Výstava výtvarných prác potrvá do  23. 6. 2019 a nainštalovaná bude na -1. poschodí obchodného centra v Žiline.

cestne-uznanie-klnka-2019-o-vodicke