Oznámenie o povinnom zápise detí do prvého ročníka základnej školy na šk. rok 2023_2024